Koristni nasveti

Na področju avtomobilskega zavarovanja

Kaj storiti, če smo udeleženi v prometni nesreči?

Prometna nesreča, v kateri je nastala le premoženjska škoda

Prometna nesreča s telesnimi poškodbami ali mrtvimi udeleženci

Kdaj moramo v zvezi z zavarovalnim primerom poklicati policijo?

Kaj storiti, če je v prometni nesreči udeležen tujec ?

Kaj storiti v primeru naravnih ujm ?

Kaj storiti, ko je škoda že nastala?

V koliko dneh je treba zavarovalnici škodo prijaviti?

Na področju zavarovanja doma

Ob nastanku zavarovalnega primera mora zavarovanec izpolniti naslednje obveznosti:

Ali je mogoče pričeti s čiščenjem in sanacijo nastale škode ali je treba počakati na cenilca?

V kolikem času mora zavarovalnica povrniti škodo?

Na področju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Kdo lahko sklene dopolnilno zdravstveno zavarovanje ?

Kdaj skleniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje ?

Ali je potrebno skleniti DZZ po preteku statusa dijaka ali študenta ?

Kaj pa študentje z veljavnim statusom ki dopolnijo 26 let ?

Kaj je čakalna doba - karenca ?

Mirovanje zavarovanja

Bodite pozorni na datum zaključka ali prekinitve šolanja

Kaj je pribitek na osnovno premijo ?

Previrite svoje obvezno in dopolnilno zavarovanje preko SMS-a

© 2011 Agencija AVELON

Pravno obvestilo