Zavarovanje kredita - kreditojemalca

Pri zavarovanju kredita-kreditojemalca (riziko zavarovanja) gre za novo obliko zavarovanja, ki predstavlja dodatno zaščito tako za kreditojemalca kot njegovo družino.

9720589_skredit1Da nam banka odobri kredit nam da pogoj da ga moramo zavarovati. Pri »manjših« kratkoročnih kreditih se lahko odločimo za zavarovanje s poroštvom, pri večjih npr. stanovanjskih, pa banke praviloma zahtevajo zavarovanje s hipoteko in/ali zavarovanje pri »njihovi pogodbeni zavarovalnici«. Pozor: ne glede na to katero obliko zavarovanja kredita smo izbrali, smo s tem zavarovanjem zavarovali predvsem banko, v kolikor ne bomo zmožni plačevati več mesečnih anuitet (obrokov). Takrat bo banka lahko sprožila postopek, ki ji ga zavarovanje ( ki smo ga plačali sami ) omogoča.

Če gre za hipotekarni kredit, lahko banke sprožijo nepremičninsko izvršbo, pri poroštvu mora anuitete začeti plačevati vaš porok, pri zavarovanju kredita pri zavarovalnici pa le-ta poplača vaš kredit. A to ne pomeni, da ste vi potem brez dolga, saj morate v tem primeru vrniti ta denar zavarovalnici.

Zato zavarovanja ki ga sklenemo pri banki (za banko) ne smemo zamenjati z zavarovanjem kredita-kreditojemalca ki predstavlja finančno varnost naše družine.

Pri tem gre za osebno zavarovanje, s katerim kreditojemalec poskrbi, da v primeru njegove smrti njegovi svojci prejmejo določeno vsoto denarja. Pri bankah lahko ta zavarovanja vinkuliramo, kar pomeni, da so v primeru smrti prvi upravičenec do zavarovalnine. Z njo se poplača preostanek kredita, ostanek pa se razdeli med dediče, oziroma med upravičence, ki so navedeni na polici življenjskega zavarovanja.

5876770_skredit2Kdor potrebuje finančno varnost za svojo družino in želi plačevati nizko premijo, se odloči za zavarovanje za primer smrti (kreditojemalca-kredita), ki je posebej primerno za zavarovalce, ki imajo visoke kreditne obveznosti in želijo zavarovati družinske člane za poplačilo kreditnih obveznosti v primeru smrti.

Je zavarovanje, pri katerem se zavarujemo za nevarnost smrti za dogovorjeno obdobje. Če zavarovana oseba pred iztekom zavarovalne dobe umre, zavarovalnica upravičencu takoj izplača dogovorjeno zavarovalno vsoto. V primeru, ko zavarovana oseba dogovorjeno zavarovalno dobo preživi, ugasnejo vse obveznosti zavarovalnice.

Zaradi udeležbe v dobičku, ki je izražena v obliki premijskega bonusa je takšno zavarovanje premijsko zelo  ugodno. Zavarovancem z odličnim zdravstvenim stanjem in zdravim načinom življenja ki ne kadijo pa nudimo še posebaj ogodno premijo.

Zavarovanje za primer smrti je mogoče prilagoditi različnim potrebam stranke. Izbrati je mogoče konstantno ali padajočo zavarovalno vsoto, ter enkratno ali tekoče plačevanje premije.

© 2011 Agencija AVELON

Pravno obvestilo