Hitreje do bonusa

preskok_za_dvaPri zavarovanju  avtomobilske odgovornosti (AO) in zavarovanju voznika za škodo zaradi telesnih poškodb (AO plus) se za vsako zavarovalno leto brez prijavljene škode omogoča razvrstitev za dva premijska razreda nižje v naslednjem zavarovalnem letu (bonus), če je zavarovanec v letu brez prijavljene škode razvrščen v 12. ali nižji premijski razred.

Primer: Zavarovanec se po obstoječi zavarovalni polici nahaja v 10 premijskem razredu. Če v preteklem letu ni imel prijavljene škode se pri obnovi zavarovanja razvrsti v 8 premijski razred (10% nižja premija glede na preteklo leto).

Uvedeni so dodatni premijski razredi (3,2,1) s 50 % bunusom. Zavarovanec, ki se nahaja v 1. premijskem razredu, se ob prijavljeni škodi razvrsti v 4. premijski razred. Kljub škodi je zavarovanec obdržal 50 % bonus.

Premijski razred       Stopnja temeljne
        zavarovalne premije v %
1 50
2 50
3 50
4 50
5 55
6 60
7 65
8 70
9 75
10 80
11 85
12 90
13 95
14 100
15 110
16 120
17 135
18 150
19 170
20 200

© 2011 Agencija AVELON

Pravno obvestilo