Prijazno do mladih družin

15 % popust pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti za mlade družine.

Kot mlada družina se šteje družina z vsaj enim otrokom, ki na dan začetka zavarovanja še ni dopolnil 6 let, in ki živi na istem naslovu ter v istem gospodinjstvu. Upravičenci do popusta so samo starši oziroma skrbniki.

© 2011 Agencija AVELON

Pravno obvestilo