Obdobje za pokojninsko osnovo podaljšano na 23 let

V letu 2017 se podaljšuje obdobje, ki se upošteva za izračun pokojninske osnove. V preteklem letu so se upoštevale osnove iz katerih koli najugodnejših zaporednih 22 let zavarovanja od leta 1970 dalje. V letu 2017 se upošteva 23 let, od leta 2018 dalje pa se bo upoštevalo 24 let.

Splošni pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine v letu 2017

Za izpolnitev pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine v letu 2017 morata biti hkrati izpolnjena pogoja starosti in pokojninske dobe, in sicer za:

Ženske

Starost

Pokojninska doba

59 let in 4 mesece
(+4 mesece glede na leto 2016)
 39 let in 8 mesecev brez dokupa
(+4 mesece glede na leto 2016)
 63 let in 6 mesecev
(+6 mesecev glede na leto 2016)
 najmanj 20 let
65 let
(enako kot v 2016)
 najmanj 15 let zavarovalne dobe

Moške

Starost

Pokojninska doba

59 let in 8 mesecev
(+4 mesece glede na leto 2016)
 40 let brez dokupa
 65 let
(enako kot v 2016)
 najmanj 15 let  zavarovalne dobe

Pravico do starostne pokojnine je v določenih primerih možno pridobiti tudi pri nižji starosti.

Predpisane starosti je možno znižati zaradi:

1. skrbi za vsakega rojenega ali posvojenega otroka, za katerega je zavarovanec skrbel v prvem letu njegove starosti, ki ima državljanstvo Republike Slovenije, če ni z mednarodnim sporazumom drugače določeno in sicer se starostna meja zniža za šest mesecev za enega otroka, za 16 mesecev za dva otroka, za 26 mesecev za tri otroke, za 36 mesecev za štiri otroke in za 48 mesecev za pet ali več otrok. Do znižanja starosti je upravičena ženska, moški pa le, če je užival pravico do nadomestila iz naslova starševstva;

2. služenja obveznega vojaškega roka za dve tretjini njegovega dejanskega trajanja in;

3. zaradi vstopa v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred dopolnjenim
18. letom starosti za ves čas trajanja obveznega zavarovanja do dopolnjenega 18. leta starosti.

Zaradi otrok se ženski oziroma moškemu, če je dopolnil 38 let pokojninske dobe brez dokupa, lahko zniža starostna meja 65 let, največ do dopolnjenega 61. leta starosti.
Zaradi služenja obveznega vojaškega roka se moškemu, ki je dopolnil 38 let pokojninske dobe brez dokupa, lahko zniža starostna meja 65 let največ do dopolnjenega 63. leta starosti.

 (Vir: ZPIZ)

 

© 2011 Agencija AVELON

Pravno obvestilo