Sami si izračunajte premijo življenjskega zavarovanja 

Ste steber zaščite in varnosti vaše družine. Kljub temu lahko nastopijo situacije in dogodki, ko vaše vloge preskrbovalca družine ne boste več mogli zagotavljati. Prav za take primere je življenjsko zavarovanje za primer smrti, zavarovalnice Wiener Städtische.

S to različico življenjskih zavarovanj zagotovite dolgoročno finančno varnost tistim ki vam pomenijo največ - vaši družini.

Kdor potrebuje dolgoročno finančno varnost za svojo družino in želi plačevati nizko premijo, se odloči za zavarovanje za primer smrti. Slednje omogoča visoka zavarovalna kritja v primeru smrti ob razmeroma nizki premiji. Ta produkt je posebno zaželen ob visokih kreditnih obveznostih družinskih članov.

Življenjsko zavarovanje za primer smrti je zavarovanje, pri katerem je zavarovana oseba zavarovana za nevarnost smrti za dogovorjeno obdobje. Če zavarovana oseba umre v času trajanja zavarovanja, zavarovalnica upravičencu takoj izplača dogovorjeno zavarovalno vsoto. V primeru, ko zavarovana oseba dogovorjeno zavarovalno dobo preživi, ugasnejo vse obveznosti zavarovalnice, saj to zavarovanje nima varčevalne komponente. Zaradi tega pri tem zavarovanju ni mogoče zahtevati odkupa police, predujma ali kapitalizacije.

TUKAJ SI NAREDITE IZRAČUN 

Več o produktu in informativni izračuni

Življenjsko zavarovanje za primer smrti zavarovalnice Wiener Städtische je posebej primerno za zavarovalce, ki imajo visoke kreditne obveznosti in želijo zavarovati družinske člane za poplačilo kreditnih obveznosti v primeru smrti.

Zavarovanje za primer smrti je mogoče prilagoditi različnim potrebam zavarovalcev. Izbrati je mogoče konstantno ali padajočo zavarovalno vsoto. Premija se pri konstantni zavarovalni vsoti plačuje ves čas zavarovanja, pri padajoči zavarovalni vsoti pa le dve tretjini dobe zavarovanja. Premija se plačuje letno ali z medletnimi obroki.

Zavarovalna vsota, ki jo izbere zavarovalec, naj odraža višino finančnih sredstev, ki so potrebna za zagotovitev finančne varnosti družine v primeru smrti glavnega preskrbovalca družine (zavarovanca). V primeru obstoječih kreditnih obveznosti, naj zavarovalna vsota dosega vsaj to višino.

Zavarovanje za primer smrti je mogoče skleniti z zavarovalno vsoto vsaj 10.000 EUR. Do zavarovalne vsote  200.000 EUR je pred sklenitvijo potrebno izpolniti vprašalnik o zdravstvenem stanju, poklicu, zaposlitvi in življenjskem slogu zavarovanca. Za zneske nad 200.000 EUR zavarovalne vsote je pred sklenitvijo potrebno zavarovalnici dostviti izčrpnejša dokazila o zdravstvenem stanju zavarovane osebe in podatke o premoženjskim stanju zavarovanca. Za določitev premije je zelo pomembno tudi, ali je zavarovanec kadilec ali nekadilec.

Zavarovanja s tekočim plačevanjem premije so premijsko ugodna zaradi udeležbe pri dobičku, ki je izražena v obliki premijskega bonusa. Zavarovanci, ki ne kadijo, pa lahko sklenejo zavarovanje po posebno ugodnem ceniku za nekadilce in imajo znatno nižje premije.

© 2011 Agencija AVELON

Pravno obvestilo