Zavarovanje AO in AO plus

Kaj je zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO) ?

6092610_savto4Po zakonu o obveznih zavarovanjih v prometu mora lastnik motornega vozila skleniti zavarovanje pred odgovornostjo zaradi uporabe motornega vozila preden začne vozilo uporabljati v prometu in zavarovanje obnavljati, dokler je vozilo v uporabi

Vsaka prometna nesreča lahko povzroči veliko materialno škodo, še huje pa je, če v prometni nesreči pride do poškodovanja oseb ali celo smrti. Zavarovanje avtomobilske odgovornosti ( AO ) lastnika motornega vozila ščiti pred morebitnimi finančnimi posledicami prometne nesreče, ki jo je povzročil voznik zavarovanega vozila.

Z zakonom predpisane zavarovalne vsote:
•    Nematerialna (škoda zaradi smrt, telesne poškodbe ali prizadetega zdravja): 3.700.000 EUR
•    Materialna (škoda zaradi uničenja in poškodovanja stvari): 750.000 EUR

Z dogovorom in doplačilom pa je možno skleniti tudi višje zavarovalne vsote.

Kaj je zavarovanje voznika AO plus ( AO+) ?

3460748_savto2Zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih poškodb (AO plus) lahko sklenemo kot dodatno zavarovanje k obveznemu avtomobilskemu zavarovanju (AO). Tako zavarujemo vsakega voznika našega vozila, ki bi povzročil prometno nesrečo, za telesne poškodbe, ki bi jih pri tem utrpel, oziroma smrt. Zavarovanje krije škodo do 51.000 EUR (z doplačilom do 75.000 eur). Potniki v vozilu so zavarovani s sklenjenim zavarovanjem avtomobilske odgovornosti ( AO ), voznik pa se zavaruje z AO+. Zavarovanje voznika AO+ je najpogostejše zavarovanje, ki ga dodamo avtomobilski odgovornosti.

Želite bolje zavarovati sebe in avto?

Skupaj z zavarovanjem avtomobilske odgovornosti lahko sklenete tudi:
•    zavarovanje pomoči na cesti – Axa asistenca
•    zavarovanje pravne pomoči
•    delni avtomobilski kasko
•    odkup prve škode

© 2011 Agencija AVELON

Pravno obvestilo