Avtomobilski KASKO

Izbirate lahko med tremi prenovljenimi paketi avtomobilskega kaska:

2060875_skasko•    popolni kasko
•    splošni kasko
•    mini kasko

Vsi paketi za zavarovanje osebnih vozil vključujejo kritje stroškov najema nadomestnega vozila brez doplačila. NovoPrekled paketov avtomobilskega kaska in vključenih kritij:

Nevarnost/paket

Popolni kasko

Splošni kasko

Mini kasko

Prometna nesreča Da (B/M; F)Da (B/M; F)Da (B/M; F)
Prometna nesreča na parkirišču, povzročena s strani neznanega vozila DaDa (B/M; F) Ne
Padec ali udarec kakega predmeta Da (B/M; F)Da (B/M; F) Ne
Padec snega, ledenih sveč ali ledenih tvorb DaDa (B/M; F) Ne
Padec zrakoplova DaDaDa
Neposredni dotik zavarovanega vozila z divjadjo ali domačimi živalmi Da Ne Ne
Razbitje ali poškodovanje standardno vgrajenega stekla na zavarovanem vozilu Da Ne Ne
Razbitje pošk. ali tatvina vgrajenih zunanjih svetlobnih teles in ogledal na zav.vozilu Da Ne Ne
Potopitev zavarovane stvari med prevozov s trajektom DaDaDa
Pomoč poškodovanim osebam oz. preprečevanje večje škode na stvareh DaDaDa
Požar DaDaDa
Potres DaDaDa
Direktni udar strele DaDaDa
Nenadno zunanje toplotno ali kemično delovanje na zavarovani avtomobil DaDaDa
Eksplozija DaDaDa
Vihar DaDa Da (doplačilo)
Toča DaDa Da (doplačilo)
Zemeljski plaz DaDaDa
Snežni plaz DaDaDa
Poplava, hodourniška ali visoka voda DaDaDa
Vandalizem Da Ne Da (doplačilo)
Manifestacije in demonstracije Da (B/M)Da (B/M) Ne
Kraja Da Ne Da (doplačilo)
Stroški najema nadomestnega osebnega vozila DaDaDa
Prevzem rešenih delov Da Ne Ne
Možnost hkratne sklenitve dodatne delne kombinacije glede na izbran paket D Ne (že krito) DaDa
E Ne (že krito) DaDa
S Ne (že krito) DaDa
H Ne (že krito) DaDa


- B/M uresničitev te nevarnosti šteje kot prijavljena škoda in vpliva na bonus oziroma malus
- F pomeni, da velja za te nevarnosti 1% odbitna franšiza od zavarovalne vrednosti zavarovanega osebnega vozila na dan ugotovljene višine škode, če ni drugače dogovorjeno.

K paketom Splošni kasko in Mini kasko je možno priključiti še kombinacije delnega kaska.

© 2011 Agencija AVELON

Pravno obvestilo