Nezgodno zavarovanje voznikov in potnikov

Kaj krije zavarovanje ?

Z nezgodnim zavarovanjem se zavarujejo vozniki, potniki in spremljevalci pred nezgodami, ki nastanejo pri vožnji, upravljanju in manipulaciji z motornimi in drugimi vozili.


Osebe se lahko nezgodno zavarujejo za naslednje nevarnosti:

•    smrt zaradi nezgode: zavarovalnica izplača svojcem zavarovanca dogovorjeno zavarovalno
      vsoto za primer nezgodne smrti;
•    100% invalidnost kot posledico nezgode: zavarovalna vsota za primer invalidnosti se izplača
      ob stoodstotni invalidnosti zavarovanca zaradi nezgode ali pa se izplača del zavarovalne vsote -
      glede na odstotek invalidnosti, ugotovljen po tabeli invalidnosti;
•    dnevno odškodnino: za čas, ko zavarovanec ni sposoben opravljati svojega rednega dela

© 2011 Agencija AVELON

Pravno obvestilo