Odkup prve škode

Kaj pomeni odkup prve škode ?

Ob sklenitvi avtomobilskega zavarovanja vam omogočamo možnost sklenitve zavarovanja odkupa prve škode. Kar pomeni, da obdržite isti premijski razred kljub eni povzročeni prometni nesreči v tekočem zavarovalnem letu ne glede na bonus, ki ga že imate.

Prednosti zavarovanja "odkupa prve škode" :

•    z doplačilom pri tem zavarovanju ne izgubite bonusa, kljub prometni nesreči, ki jo morda
     povzročite v tekočem zavarovalnem letu.
•    pri obnovi zavarovanja oziroma pri prenosu bonusa s police, po kateri je bila uveljavljena škoda
      in je plačana premija za odkup prve škode, se upošteva tak bonus, kot da škode ni bilo.
•    s tem doplačilom torej prva prijavljena škoda ne vpliva na znižanje bonusa, naslednja škoda -
     dejansko druga škoda v istem zavarovalnem letu - pa se šteje kot prva, ki vpliva na znižanje
     bonusa, kot tudi vsaka naslednja škoda.
•    to doplačilo ne vpliva na upravičenost vračila neizkoriščenega dela premije pri prodaji ali
     odjavi vozila. Premije mora biti plačana v celoti za celotno zavarovalno obdobje, kar pomeni, da
     ni možno vračati premije, če je po polici prijavljena škoda, ne glede na to, da je zavarovanec
     plačal odkup bonusa pri prvi škodi.

Odkup prve škode lahko sklenete tako pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti (AO) kot tudi pri zavarovanju avtomobilskega kaska (AK).

© 2011 Agencija AVELON

Pravno obvestilo