Pravna pomoč

Kaj je zavarovanje pravne pomoči ?

Zavarovanje pravne pomoči v povezavi z uporabo motornega vozila vam nudi strokovno pravno pomoč v primeru, ko se zaradi uporabe svojega motornega vozila znajdete v različnih pravnih postopkih. Zavarovanje pravne pomoči je mogoče skleniti le ob sklenitvi zavarovanja avtomobilske odgovornosti (AO).


Kaj krije pravna pomoč ?

•    stroške obrambe v kazenskih postopkih in postopkih o prekrških zaradi prometne nesreče, ki
     je nastala z uporabo zavarovanega vozila. Zavarovanje ne krije izrečenih kazni.
•    stroške obrambe pred zahtevki drugih oseb za povračilo škode, ki izvirajo zaradi uporabe 
     zavarovanega motornega vozila.
•   stroške uveljavljanja odškodninskih zahtevkov na podlagi civilnega prava za škodo v povezavi
     s prometno nesrečo pri uporabi zavarovanega motornega vozila, ki je nastala zaradi telesne
     poškodbe, okvare ali izginitve zavarovančeve stvari

Poleg zavarovalca so upravičeni do pravne zaščite tudi lastnik vozila, upravičeni voznik
vozila
in upravičeni potniki v zavarovanem vozilu.

Primer A
P:
            Zavarovanec povzroči prometno nesrečo. Zaradi teže prekrška je v kazenskem postopku
               ali v  postopku o prekršku.
R:            Zavarovalnica ga v postopku zastopa, ali pa to namesto nje opravi odvetnik, za katerega
               se zavarovanec in zavarovalnica dogovorita. Zavarovalnica krije odvetniške stroške.

Primer B
P:
            Zavarovanec povzroči prometno nesrečo. Oškodovanec od zavarovanca v pravdnem
               postopku uveljavlja povračilo škode.
R:            Zavarovalnica zavarovanca v postopku zastopa, ali pa to nalogo opravi izbrani odvetnik.
               Zavarovalnica zavarovancu na osnovi sklenjenega zavarovanja pravne zaščite povrne
               odvetniške stroške.

© 2011 Agencija AVELON

Pravno obvestilo