Mala in srednja podjetja

V skupino mala in srednja podjetja spadajo podjetja, ki ustrezajo vsem naslednjim kriterijem:
•    letnih prihodki ne presegajo vrednosti 20.000.000 EUR,
•    vrednost opreme in zalog ne presega vrednosti 4.000.000 EUR in
•    vrednost zgradb ne presega vrednosti 10.000.000 EUR

V kolikor podjetja presegajo vsaj enega od zgornjih kriterijev, pa spadajo v skupino Velikih industrijskih podjetij.

Za majhna in srednje velika podjetja Vam lahko ponudimo poseben produkt, s širokim spektrom kritij. Imenuje se  BUSINESS CLASS. Filozofijo in poslanstvo produkta Business Class bi lahko na kratko opisali z naslednjimi besedami:Enostaven – prilagodljiv – celosten.

BUSINESS CLASS - če ne najdete ustrezne zavarovalne rešitve, le ta ne obstaja.

© 2011 Agencija AVELON

Pravno obvestilo