Strojelomno zavarovanje

Zavarovanje strojeloma je razširitev osnovnega zavarovanja vsebine za poškodbe strojev in aparatov zaradi loma ter poškodb.  Zavarovalno kritje velja proti nepredvideni in nenadni poškodbi, uničenju ali izgubi strojev, naprav in aparatov, ki se uporabljajo pri izvajanju dejavnosti in so v lasti sklenitelja zavarovanja, zaradi:

•    napake pri upravljanju, nespretnosti, malomarnosti, zlonamernosti
•    neposrednega učinka električne energije (npr. kratek stik, posredni udar strele).
     Pri elektronskih komponentah mora vzrok poškodbe na aparat dokazljivo učinkovati od zunaj.
•    napake v materialu in izdelavi
•    implozije ali drugih učinkov podtlaka
•    nadtlaka (ne eksplozije)
•    pomanjkanja vode, npr. v parnih kotlih itd.
•    odpovedi merilnih, regulacijskih in varnostnih naprav
•    od zunaj mehansko učinkujočih dogodkov
•    viharja, zmrzali in neposrednega učinka zamrzovanja

Dogovorjena je lastna udeležba v škodi. Vsa popravila se nadomestijo v novi vrednosti brez odbitka amortizacije.

Zavarovanje ne velja za prenosne naprave, sestavne dele stavb, pohištvo, opremo, električne, vodovodne in ogrevalne inštalacije, igralne avtomate, svetila in reklamne naprave, kolesa, temelje ter različna motorna vozila in samovozne delovne stroje.

© 2011 Agencija AVELON

Pravno obvestilo