Zavarovanja elektronike

Zavarovalno kritje pri zavarovanju elektronike velja proti nepredvideni in nenadni poškodbi, uničenju ali izgubi vseh elektronskih naprav, ki jih poseduje in pri izvajanju dejavnosti koristi sklenitelj zavarovanja, zaradi:

•    napake pri upravljanju, nespretnosti, malomarnosti, zlonamernosti
•    mehansko učinkujočega nasilja
•    implozije ali drugih učinkov podtlaka, vode ali vlage vseh vrst, zemeljskega plazu,
     pogrezanja tal, zmrzali, toče, visoke vode, plazov, pritiska snega, padajočega kamenja,
     viharja, poplav
•    požara, udara strele, eksplozij vseh vrst
•    smojenja in scvretja, dima, saj, kolikor so ti dogodki posledica zunanjega učinkovanja
•    posrednega udara strele
•    vlomne tatvine, tatvine in ropa
•    loma stekla
•    škode zaradi oskrbe z električno energijo

Dogovorjena je lastna udeležba v škodi. Vsa popravila se nadomestijo v novi vrednosti brez odbitka amortizacije.

Možne razširitve jamstva

Možno je razširiti zavarovalno kritje tudi na stvari, ki se prenašajo, kot npr. prenosniki. Prenosniki so tako zavarovani znotraj Evrope ali po vsem svetu, odvisno od dogovora. Zavarovalno kritje velja v hotelu in tudi v avtomobilu.

© 2011 Agencija AVELON

Pravno obvestilo