Zavarovanje odgovornosti podjetja


Če zaradi vaše poslovne dejavnosti škodo utrpijo tretje osebe, tuje stvari ali premoženje tretjih oseb, vam ob sklenjenem zavarovanju odgovornosti podjetja ni potrebno skrbeti, saj povračilo škode prevzame zavarovalnica. Prav tako vas zaščitimo proti neupravičenim zahtevkom tudi na sodišču in prevzamemo stroške obrambe.

Z zavarovanjem odgovornosti si lahko zagotovite kritje v višini do 800.000 EUR po posameznem škodnem dogodku in 4.000.000 EUR v posameznem letu. Odškodninski zahtevkih za telesne poškodbe so lahko zelo visoki, še zlasti če je poškodovanih več oseb hkrati v istem škodnem dogodku (npr. eksplozija, zastrupitev s hrano, porušitev zgradbe, ...)

Potrebno se je zavedati, da morate poskrbeti in si zagotoviti zavarovalno zaščito tudi za odgovornost za izdelke z napako v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov, saj za povzročeno škodo odgovarjate vi, ki izdelek proizvedete ali prodate. Izdelek v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov je vsaka premična stvar, tudi če je del druge premične stvari ali je povezana z nepremično stvarjo, vključno z električno energijo (stroji, aparati, prehrambeni izdelki vključno s pripravljeno hrano, kozmetični preparati, čistila, različni polizdelki in celo surovine).

V primeru, da se vaši izdelki uporabljajo kot sestavni deli, se mešajo ali predelujejo vam priporočamo, da se zavarujete tudi za razširjeno odgovornost za izdelke z napako, ki pokriva stroške demontaže in montaže izdelkov, ki so nastali iz sestavnih delov, ki ste jih dobavili.

© 2011 Agencija AVELON

Pravno obvestilo