Velika industrijska podjetja

Skupaj z našim izkušenim partnerjem Vam nudimo svetovanje pri obvladovanju tveganj in pripravi optimalnega zavarovalnega programa.

S svojim znanjem in izkušnjami lahko koristno svetujemo podjetju o ukrepih za zmanjšanje tveganj in preprečevanje škod ter zmanjšanje finančnih posledic škod.

Skupaj vam bomo pomagali sestaviti optimalni zavarovalni program, ki omogoča podjetju finančno varnost pred škodami, predvsem pred katastrofalnimi. Ob tem sledimo tudi cilju zagotoviti podjetju finančno sprejemljiv zavarovalni program z ustreznim razmerjem med stroškom zavarovanja in zadržanim finančnim tveganjem.

V skupino industrijskih podjetij spadajo vsa podjetja, ki ustrezajo vsaj enemu izpod spodaj navedenih kriterijem:
•    letnih prihodki presegajo vrednosti 20.000.000 EUR
•    vrednost opreme in zalog presega vrednost 4.000.000 EUR
•    vrednost zgradb presega vrednost 10.000.000 EUR

Pod industrijska zavarovanja spadajo tudi določena podjetja, ki se ukvarjajo z zelo nevarno dejavnostjo, ki spada v najvišji nevarnostni razred pred nevarnostjo požara, kot na primer mizarstvo, predelava umetnih mas, petrokemija, itd.

© 2011 Agencija AVELON

Pravno obvestilo