Varčevanje za šolanje otrok


solanje_otrokVsak starš si za svojega otroka želi najboljše

A velikokrat samo želje žal ne zadostujejo, še posebej ko pomembno vlogo prevzamejo finančna sredstva, ki jih nimamo na voljo.

Starše iz leta v leto presenečajo zmeraj višji stroški šolanja, kljub rednemu in »brezplačnemu« šolstvu

Stroški se pričnejo z vrtcem, v obdobju osnovne in srednje šole naraščajo, v času študija pa za veliko družin postanejo zelo težko breme. Res je da študija večini ni potrebno plačevati, ampak ostali stroški kot so nakup literature, računalniške opreme, stroški prevoza, malice, stroški stanovanja, … predstavljajo vse večji zalogaj za družinski proračun. Da o stroških ki so povezani s študijem v tujini sploh ne govorimo.

S pravočasnim in pravilnim mesečnim varčevanjem, lahko starši na kapitalskih trgih svojemu otroku zagotovimo glavnico, ki bo osnova iz katere bomo lahko namenjali mesečno »štipendijo«, in tako bistveno razbremenili družinski proračun.

Prava inovacija na trgusolarkasolarka2

Zakaj ne bi izbrali najboljše naložbe med najboljšimi oblikami naložb ? In zakaj ne bi te izbire obenem združili z veliko mero varnosti ? Ta razmišljanja so združena v United Funds of Success (UFOS) PREMIUM. Z naložbenim zavarovanjem, vezanim na enote skladov, hkrati zaščitite svojo družino in si z naložbo v investicijske sklade ustvarjate lepo premoženje za prihodnost.

Na voljo je veliko oblik naložb. A posamezne naložbe v delnice in obveznice zahtevajo veliko strokovnega znanja, stalno spremljanje gibanja tečajev in hitro odzivanje. Zato so vse bolj priljubljeni investicijski skladi z različnimi naložbenimi strategijami in široko razpršitvijo tveganja.

Ker je uspeh mogoče načrtovati, si zagotovite svojo prihodnost že danes !

United Funds of Success PREMIUM zajema investicijske sklade z vsega sveta, ki obetajo uspeh. Izbrani so skrbno po najstrožjih merilih – po vrsti naložb, razpršitvi tveganja, konsistentnosti, geografski usmerjenosti, možnosti donosa. In vi ste lahko udeleženi pri tem uspehu vrhunskih investicijskih skladov. Na voljo so vam naložbe po vsem svetu: skladi denarnega trga, obvezniški skladi, mešani skladi, delniški skladi, krovni skladi …

© 2011 Agencija AVELON

Pravno obvestilo