United Funds of Success PREMIUM

Kaj je UFOS PREMIUM

Življenjsko zavarovanje, vezano na enote skladov z možnostjo naložbe v klasično življenjsko zavarovanje s kritnim skladom v skladu z VAG.

Ufos PREMIUMZ United Funds of Success PREMIUM imate možnost na optimalen način izkoristiti prednosti življenjskega zavarovanja vezanega na enote skladov, z možnostjo donosa na mednarodnih finančnih trgih in klasičnega življenjskega zavarovanja z možnostjo naložbe v kritni sklad v skladu z VAG.

V okviru United Funds of Success vam je na izbiro več kot 80 skladov z različnimi možnostmi donosnosti in naložbenih tveganj.

Dodatno lahko investirate tudi v varen klasični kritni sklad življenjskega zavarovanja v skladu z avstrijskim Zakonom o nadzoru zavarovalnih družb (VAG).

VAŠE PREDNOSTI

Izkoristite prednosti, ki vam jih United Funds of Success PREMIUM ponuja:

 - kombinacija življenjskega zavarovanja vezanega na enote skladov in možnost naložbe v kritni sklad v skladu z VAG.
- Sami izberite svojo naložbeno strategijo, vrsto naložb in pričakovane donosnosti.
- Klasični kritni sklad v skladu z VAG vam nudi možnost varne naložbe.
- Možnost spremembe višine premije (minimalna mesečna premija je 30 EUR), izberete lahko tudi dinamiko  plačevanja.
- Možna dodatna enkratna vplačila in delna izplačila.
- Zaščita dobičkov z »Lock-In« v klasični kritni sklad v skladu z VAG.
- Kadarkoli lahko spremenite naložbo z menjavo investicijskih skladov (enkrat mesečno brezplačno).

Z mesečnim plačevanjem premije imate dodatno prednost učinka povprečnega stroška. Učinek povprečnega stroška temelji na rednem vlaganju enakih zneskov (vaša mesečna premija) v dan vrednostni papir. Na ta način je možno doseči ugodno povprečno vrednost nakupne cene enote premoženja danega vrednostnega papirja.

KAKO DO AKTUALNIH INFORMACIJ ?

S ciljnim načrtovanjem postopoma do vaših individualnih ciljev 

Želite vedeti, kako raste vaše premoženje? Kakšni so aktualni tečaji izbranih skladov? Hitro, udobno, zanesljivo. Pri tem vam pomaga: dnevno in mesečno poročilo o skladih in vaša osebna PIN koda, ki ste jo prejeli z vašo zavarovalno polico.

Pokličite v podružnico zavarovalnice Wiener Städtische (01 300 17 05 ali 080 12 68) kjer vas bodo seznanili s trenutno vrednostjo vaše police: navedite samo številko police in vašo PIN kodo.

© 2011 Agencija AVELON

Pravno obvestilo