Varčevanje za pokojnino

pokojninaKončno pokojnina !?

Vsak izmed nas si želi, da bi po dolgih letih službovanja lahko brezskrbno užival jesen svojega življenja. Žal pa se ne moremo izogniti dejstvom, s katerimi se spopada večina evropskih držav: staranje prebivalstva, nizka rodnost in zmanjševanje delovno aktivnega prebivalstva. Število upokojencev v Sloveniji se je samo leta 2010 povečalo za kar 2,6 odstotka. Razmerje med zavarovanci in upokojenci je s tem posledično padlo na rekordnih 1,6 zavarovanca na enega upokojenca kažejo podatki iz letnega poročila Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz).

Koliko bo pokojnina nižja od plače ?

Razlika med povprečno plačo in povprečno pokojnino se vedno bolj povečuje, demografske napovedi pa dajejo slutiti, da bodo pokojnine v prihodnosti gotovo še nižje. Po podatkih Zpiz-a se je delež povprečne pokojnine v primerjavi s povprečno plačo iz leta 2000 ko je znašal 68,1 odstotka, zmanjšal v letu 2010 na samo 59,7 odstotka.upokojenci

Kako naprej ?

Te razmere nas privedejo v situacijo, s katero se srečuje čedalje več upokojencev, katerim višina njihove pokojnine ne zagotavlja osnovne socialne varnosti, kaj šele izpolnjevanje dodatnih želja kot so potovanja, obnova doma … in morebitnih dodatnih potreb kot je zdravstvena nega, dom za ostarele,  …

Rešitev je pravočasno varčevanje za dodatno pokojnino

Po pričakovanjih se bodo takšni demografski trendi v prihodnosti še nadaljevali, tako je postala skrb za finančno - varno starost osnovni izziv vsakega izmed nas. Zato v Agenciji Avelon temu področju namenjamo še prav posebno pozornost, in vam tako pri svetovanju nudimo visoko stopnjo poznavanja problematike in ustrezne nasvete glede na vaš premoženjski položaj ter vaša pričakovanja in zmožnosti.

upokojencaPrava inovacija na trgu

Zakaj ne bi izbrali najboljše naložbe med najboljšimi oblikami naložb ? In zakaj ne bi te izbire obenem združili z veliko mero varnosti ? Ta razmišljanja so združena v United Funds of Success (UFOS) PREMIUM. Z naložbenim zavarovanjem, vezanim na enote skladov, hkrati zaščitite svojo družino in si z naložbo v investicijske sklade ustvarjate lepo premoženje za prihodnost.

Na voljo je veliko oblik naložb. A posamezne naložbe v delnice in obveznice zahtevajo veliko strokovnega znanja, stalno spremljanje gibanja tečajev in hitro odzivanje. Zato so vse bolj priljubljeni investicijski skladi z različnimi naložbenimi strategijami in široko razpršitvijo tveganja.

Ker je uspeh mogoče načrtovati, si zagotovite svojo prihodnost že danes !

United Funds of Success PREMIUM zajema investicijske sklade z vsega sveta, ki obetajo uspeh. Izbrani so skrbno po najstrožjih merilih – po vrsti naložb, razpršitvi tveganja, konsistentnosti, geografski usmerjenosti, možnosti donosa. In vi ste lahko udeleženi pri tem uspehu vrhunskih investicijskih skladov. Na voljo so vam naložbe po vsem svetu: skladi denarnega trga, obvezniški skladi, mešani skladi, delniški skladi, krovni skladi …

© 2011 Agencija AVELON

Pravno obvestilo