Zavarovanje ETAŽNE LASTNINE

stanovanje11etazaZavarovanje se lahko sklene kot dodatno zavarovanje k stanovanjski opremi. Gre za zavarovanje več-stanovanjske zgradbe, torej stanovanja v bloku ali večji stanovanjski hiši, ki ima tri ali več ločenih stanovanjskih enot.

Z zavarovanjem zavarujemo samo tisti del zgradbe, ki pripada lastniku, zavarovalcu. To so vsi gradbeni deli zgradbe, ki obdajajo stanovanje in katerih nepoškodovano stanje je nujno potrebno za uporabo stanovanja ter tudi pripadajoči delež etažne lastnine na skupnih delih zgradbe in vgrajeni pripadajoči opremi (streha, hodniki, dvigala, toplotna postaja, itd.).

Zgradba oziroma objekt je zavarovan na novo vrednost, kar pomeni, da zavarovalnica povrne škode brez upoštevanja amortizacije, obrabe in tehnične zastarelosti, torej znesek, ki je enak novi vrednosti poškodovanih predmetov. Zavarovalnica v primeru popolne uničenosti objekta povrne gradbeno vrednost, ki zajema vse stroške izdelave objekta od pripravljalnih del do zaključka gradnje.

Zavarovalno kritje Etažne lastnine vam nudi najširšo zavarovalno zaščito za vaše stanovanje.

opremastanovanje2Etažno lastnino lahko dodatno zavarujemo tudi proti naravnim nesrečam in katastrofalnim nevarnostim kot sta poplava in potres.

Poleg zavarovanja etažne lastnine vam priporočamo tudi zavarovanje stanovanjske opreme, ki zavaruje vse premičnine v stanovanju, kot so pohištvo, oprema ter druge stvari, ki jih zavarovalec uporablja za lastno uporabo.

 

Pri sklenitvi Stanovanjskega zavarovanja in Zavarovanja etažne lastnine vam priznamo 20% paketni popust.

© 2011 Agencija AVELON

Pravno obvestilo