Dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Kaj je dopolnilno zdravstveno zavarovanje ?

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje (DZZ) krije doplačilo stroškov zdravstvenih storitev, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti.

Pomembno je vedeti, da v Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije vseh finančnih stroškov, ki nastanejo ob zdravljenju. Celotno kritje stroškov je zagotovljeno le otrokom, šolarjem, in študentom do 26. leta starosti. Pri ostalih skupinah zagotavlja obvezno zavarovanje le določen odstotni delež cene zdravstvene storitve, drugi del moramo kot doplačilo plačati sami, oziroma nam ta del krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

DZZ lahko na hiter in enostaven način uredimo vsem, ki zavarovanja še nimate urejenega, pa tudi tistim, ki ga že imate, vendar želite odslej plačevati nižjo premijo zavarovanja.

Zagotavljamo Vam najnižjo premijo za dopolnilno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji !

Opis zavarovanja

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije stroške naslednjih doplačil:
•    zdravstvene storitve na področju vseh zdravstvenih dejavnosti, ki niso krite iz obveznega  zdravstvenega zavarovanja, vključno s storitvami nastanitve in prehrane v bolnišnici ali zdravilišču,
•    vsa zdravila s pozitivne in vmesne liste (do priznane vrednosti za to zdravilo),
     predpisana na recept,
•    nenujni reševalni prevozi,
•    zdravstveni pripomočki,
•    ortopedski, ortotični, slušni, očesni, ortodontski in drugi tehnični pripomočki ter
     zobnoprotetični nadomestki.

Omenimo le nekatere odstotne deleže, ki jih krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje:
•    pri zobni protetiki je delež doplačil 90 odstotkov,
•    pri očesnih pripomočkih (očala) prav tako 90 odstotkov,
•    pri nenujnih reševalnih prevozih 90 odstotkov,
•    pri zdravilih z vmesne liste 90 odstotkov.

V primeru, da imate sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, vam doplačila krije zavarovalnica, če pa zavarovanja nimate, bi morali v takih primerih ta odstotek vrednosti zdravstvene storitve plačati sami.

Način plačevanja premije zavarovanja

Premijo za dopolnilno zdravstveno zavarovanje lahko plačujete mesečno, četrtletno, polletno ali letno, in sicer preko:
•    trajnega naloga,
•    položnice,
•    preko ZPIZ-a (v primeru, da prejemate pokojnino) ali
•    preko podjetja, ki vam premijo obračuna pri izplačilu mesečne plače.

Za MLADE

© 2011 Agencija AVELON

Pravno obvestilo