Cenik paketov Multitrip in družinski paket za Hrvaško

Paket Multitrip


Paket Multitrip je celoletno zdravstveno zavarovanje za vse, ki se čez leto pogosteje odpravljate v tujino. Sklenitev paketa Multitrip za vas pomeni zdravstveno varnost tudi kadar potovanje v tujino ni bilo načrtovano. Prednost letnega zavarovanja je, da vam in vašim bližnjim ne bo potrebno vsakič znova urejati zavarovanja za tujino.

Svet

zavarovalno kritje na osebo - 50.000 EUR (premije v EUR)

Dnevi POSAMIČNO SKUPINSKO DRUŽINSKO*
1 leto 50 EUR / 120 EUR


* Družinsko zavarovanje: premija velja za vso družino ne glede na število otrok.

Družinski paket – zavarovanje za Hrvaško

Mini paket

zavarovalno kritje na osebo - 25.000 EUR ( premije v EUR)

Dnevi DRUŽINSKO
8 16,88
11 20,33
15 22,77
22 30,50

Mega paket

zavarovalno kritje na osebo - 50.000 EUR (premije v EUR)

Dnevi DRUŽINSKO*
8 25,34
11 30,50
15 34,15
22 45,75


* Družinsko zavarovanje: premija velja za vso družino (starši in otroci do 21. leta starosti, ki potujejo skupaj).

Zavarovalne transakcije so v skladu s 44. členom zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, oproščene plačila davka na dodano vrednost. Od zavarovanj, ki krijejo nevarnosti izven Slovenije, se v skladu z zakonom, ki ureja davek od prometa zavarovalnih poslov, ne plačuje davka od zavarovalnih poslov, razen pri zavarovanjih, ki so sklenjena za obdobje, krajše od štirih mesecev. Pri teh se obračuna 6,5-odstotni davek od prometa zavarovalnih poslov.

© 2011 Agencija AVELON

Pravno obvestilo